CHO THUÊ XE TẢI XE ĐẦU KÉO

Đại Tấn, Công ty vận tải đa phương thức chuyên kết hợp nhiều loại phương tiện chuyên dụng kết hợp đường bộ, đường sắt, đường thủy để vận chuyển hàng hóa đặc biệt. Ngoài vận chuyển hàng...

SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

Sáng 11/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với các Cục Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đăng kiểm VN về cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng thị phần...

VẬN CHUYỂN XE CƠ GIỚI

Sáng 11/12, Bộ trư Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với các Cục Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đăng kiểm VN về cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng thị phần vận...

CHO THUÊ XE NÂNG, XE CẨU

Sáng 11/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với các Cục Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đăng kiểm VN về cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng thị phần...

THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU

Sáng 11/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với các Cục Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đăng kiểm VN về cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng thị phần...

HÀNG GHÉP, HÀNG KẾT HỢP

Sáng 11/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với các Cục Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Đăng kiểm VN về cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng thị phần...